Hírek

Egy svájci magyar erdőmérnök életútjának dokumentumai levéltárunkban – Jacsman János hagyatéka

Értékes dokumentumokkal gazdagodott egyetemünk levéltára. A zürichi ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) magántanára, Jacsman János hazalátogatása alkalmával felkereste a Központi Könyvtár és Levéltárat is, hogy intézményünknek ajándékozza szakmai életének legfontosabb dokumentumait.

A levéltárba került többek között Jacsman János 1956-os diákigazolványa, zürichi egyetemi tanulmányainak bizonyítványai, diplomája, oklevelei, disszertációja. Az aranydiplomás erdőmérnök szakkönyveket és 1956-os vonatkozású kiadványokat is hozott, melyek a könyvtár állományát bővítik.

Jacsman János 1955-ben iratkozott be az Erdőmérnöki Főiskolára, majd 1956 novemberében hagyta el az országot. Viszontagságok után néhány társával együtt a zürichi Eidgenössische Technische Hochschule erdőmérnök-hallgatója lett, ahol 1961-ben szerzett diplomát. Egyetemi tanulmányai után erdészsegédként dolgozott Thurgau kantonban, majd tájrendezőként folytatta pályafutását az RPG Zürcher Oberland-nál, később tanársegédként, kutatóként, részlegvezetőként az ETH „Orts-, Regional und Landesplanung” intézeténél. 1971-ben doktorált, ezt követően a kutatómunka mellett az ETH megbízott előadója tájtervezés témakörben. 1989-ben habilitált, ezt követően az ETH magántanára. 1998-ban vonult nyugdíjba, 2010-ben aranydiplomát kapott a NYME Erdőmérnöki Karától. Publikációs tevékenységét négy önálló könyv, három tankönyv, egy egyetemi jegyzet, hét könyvrészlet és számos szakcikk jellemzi.

Köszönjük Jacsman Jánosnak a történeti értékű dokumentumokat és hasznos szakkönyveket, továbbá Illyés Benjáminnak a közvetítést. Továbbra is örömmel fogadjuk a hasonló jellegű felajánlásokat!

Jacsman János 1956-os visszaemlékezése az Erdészettörténeti Közleményekben jelent meg 2006-ban.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: