Hírek

A NYME levéltárának részvétele a BME Levéltári Napján

Negyedik Műegyetemi Levéltári Napját tartotta a BME OMIKK Levéltára 2015. március 18-án, Budapesten. A rendezvény témája a Királyi József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem volt, melynek egyik karát egyetemünk soproni jogelődje alkotta.

Az 1934-1945 között működő Királyi József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magyarország első integrált felsőoktatási intézménye volt, mely a József Műegyetemet, a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolát, az Állatorvosi Főiskolát és a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kart egyesítette magában. Életre hívását költségvetési okokkal indokolták. Az új egyetem szervezetében Főiskolánkból Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar lett, két (bánya- és kohómérnöki, valamint erdőmérnöki) osztállyal.  

A konferenciát Dr. Péceli Gábor, a BME rektora és Liszkay Béla, a BME OMIKK főigazgatója nyitották meg. A bevezető előadást Dr. Ujváry Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet Horthy-kori kutatócsoportjának vezetője tartotta, aki átfogó értékelést adott a két világháború közötti korszak felsőoktatás-politikájáról is. Ezt követően Dr. Kiss Márton mutatta be a 100 tanszékével akkor az ország legnagyobb egyetemének számító intézmény megalakulásának történetét, a Királyi József Műegyetem oldaláról. A soron következő előadások az egyes karok, osztályok szemszögéből világították meg az Egyetem és szervezeti egységei működésének sajátosságait, melyek máig hatással vannak az utódintézmények életére.

Az Erdőmérnöki Osztály sorsát – a NYME képviseletében – Szemerey Tamásné Dr. foglalta össze. Az integrációval a volt Főiskola elvesztette szervezeti önállóságát, a tanszékek számát lecsökkentették. Ugyanakkor a karok együtt maradtak Sopronban, a földrajzi távolság miatt viszonylagos önállóságot élveztek. Az oktatók egyetemi rangot kaptak, amely méltó volt tanári és nemzetközi elismertségnek örvendő tudományos kutatói tevékenységükhöz. Az oktatást a szervezeti változástól függetlenül megreformálták: a képzések időtartama – az 1935/36-os tanévtől kezdve – nyolcról kilenc szemeszterre nőtt, a hallgatóknak kettő helyett három szigorlatot kellett eredményesen letenniük az oklevél megszerzéséhez.

Az előadásokból igen összetett képet ismerhettünk meg: a Királyi József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem karainak, osztályainak egyaránt származott előnyük és hátrányuk is az egyesítésből, ugyanakkor a változásból adódó nehézségek ellenére valamennyi egységben az oktatás minőségének megőrzésére, fejlesztésére törekedtek.

A rendezvény részletes programja megtekinthető itt.

Szemerey Tamásné Dr. előadásának diasora megtekinthető itt: A JNMGE Erdőmérnöki Osztálya (előadás)

Linkek:

Kapcsolódó hírek: