Hírek

Értékes dokumentumokkal gazdagodott gyűjteményünk

Dobay Pál és kedves felesége esztergomi otthonában látott minket vendégül, melynek során Pali bácsi egykori hallgatónk életútját tükröző iratokat, emlékeket adományozott Levéltárunknak.

A kapott gyűjteményben megtalálhatóak saját egyetemi felvételi, tanulmányi anyagai, valétabáli meghívója, munkahelyi és szakmai elismeréseit igazoló iratai, ismeretterjesztő kéziratai, szakmai cikkeinek és egyéb közleményeinek bibliográfiája. Ugyancsak a Levéltárba került az 1984-ben, Esztergomban rendezett erdésztalálkozó emlékérme és az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetének emlékérme, mellyel 2004-ben tüntették ki. Különleges darab az esztergomi erdészeti szakközépiskola zománcozott réz címere, melyet sapkadíszként használtak. A dokumentumokat a Levéltár személyi fondjai között helyezzük el.

Az esztergomi erdésztalálkozó emlékérme és az esztergomi erdészeti szakközépiskola jelvénye (NYME KL):

                

Dobay Pál aranydiplomás erdőmérnök az erdők szeretetét őseitől örökölte, a szakmát erdőápoló kétkezi munkásként kezdte. 1961-ben szerzett oklevelet az Erdőmérnöki Főiskolán, ezt követően 1961-1964 között üzemtervező erdőmérnökként dolgozott az Állami Erdőrendezésnél, majd 1964-től 1997-es nyugdíjazásáig a Budapesti Erdőfelügyelőségnél volt erdőfelügyelő, erdő-főfelügyelő, főtanácsos. Szinte egész élete a Pilishez köti: a hegyvidéki erdők telepítéséért, felújításáért munkálkodott évtizedeken át, szívügyének tekintette a bükkösök természetes felújítását. Önmagát az „erdő alázatos szolgája”-ként, „közlegény”-ként, „végvári vitéz”-ként jellemzi. A Pilis környékéhez fűződő szoros kötelék szakirodalmi és ismeretterjesztő írásaiban is megnyilvánul. Széles érdeklődési köre túlmutat az erdő szeretetén: behatóan foglalkozott had-, hely- és kultúrtörténeti kérdésekkel, a szépirodalom is közel áll hozzá. Bibliográfiája megtekinthető a gyűjteményben, szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.

Köszönjük régi firmánknak a ránk bízott kincseket, ezúton is kívánunk további jó egészséget!

Itt jegyezzük meg, hogy Levéltárunk továbbra is örömmel fogadja volt és jelenlegi diákjai, professzorai, dolgozói történeti értékkel bíró dokumentumait. Az átadott eredeti iratokat megőrizzük az utókornak; de azt is szívesen vesszük, ha – érzelmi kötődés miatt – csak másolatkészítésre kölcsönzik nekünk azokat.

(Dobay Pál portréjának forrása: http://kereso.nava.hu/)

 

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: