Hírek

Az MFLSZ 2011. évi vándorgyűléséről

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2011. augusztus 29. és 31. között Pécsett tartotta éves vándorgyűlését, ahol a PTE Egyetemi Levéltára fogadta a résztvevőket.

A vándorgyűlésen elhangzott előadások két, időszerű téma köré csoportosultak: a levéltárak szerepe a fenntartók arculatformálásában, illetve az egyetemi autonómia fogalmának változása a 19. századtól napjainkig.

A jól eltalált, megalapozott arculat napjainkban már követelmény a legkülönfélébb állami, egyházi és felsőoktatási intézmények működéséhez. Kialakításában az intézmények levéltárai sokrétű segítséget nyújthatnak. Az egyetem, főiskola hírnevének, szellemi hátterének szerves része a történeti múlt, amelynek hiteles megismertetése elképzelhetetlen az egyetemi levéltárakban őrzött iratok nélkül.

A témához kapcsolódóan előadást tartott Zsidi Vilmos (levéltárvezető, BCE Levéltára), Dr. Lakos János (c. főigazgató, vezető szakfelügyelő, MOL), Gorjánác Radojka (főosztályvezető-helyettes, NEFMI Levéltári Osztály), Dr. Erdész Ádám (igazgató, Békés Megyei Levéltár), Dr. Szögi László (főigazgató, ELTE Egyetemi Levéltára), Lengvári István (igazgató, PTE Egyetemi Levéltár), Dr. Lakatos Andor (levéltárvezető, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár) és Dr. Mikó Zsuzsanna (mb. főigazgató, Magyar Országos Levéltár).

Az egyetemi autonómia hangsúlyos, ám nem új eleme a felsőoktatási rendszer átalakítását célzó aktuális kérdésnek. A második napon elhangzott előadások során a hallgatóság átlátható képet kapott a 19-20. század magyar felsőoktatási intézményeinek a kor erőviszonyaitól függően változó önrendelkezéséről. A bevezetőben Dr. Szögi László vázolta fel a téma középkori előzményét, a még szinte „szellemi vatikánként” működő, önálló egyetemeket. Az elmúlt két évszázad autonómia-változásait Dr. Mezey Barna (rektor, ELTE), Dr. Varga Júlia (igazgatóhelyettes, ELTE Levéltára), Dr. Borsodi Csaba (rektorhelyettes, ELTE) előadásai foglalták össze. A mai helyzetről, a lehetőségekről és tényekről szubjektív, ám reális képet adott Dr. Náray-Szabó Gábor (FB elnök, Professzorok Batthyány Köre). Végül Dr. Kocsis Miklós (adjunktus, PTE ÁJK) átfogó hozzászólása zárta a szekciót.

A vándorgyűlés ideje alatt a résztvevők látogatást tettek a pécsi Püspöki Levéltárban, a PTE Egyetemi Levéltárban, a Baranya megyei Levéltárban és a PTE Történeti Gyűjtemények Osztályán. A harmadik napon rendezett tanulmányút célja az Eszéki Állami Levéltár volt, ahol a latin, német és horvát iratok mellett magyar nyelvű dokumentumokat is őriznek. Jó tudni, hogy a magyar kutatók a magyarul jól beszélő Jukic Kéry Zita főlevéltáros segítségét kérhetik.

A jó hangulatban lezajlott és vándorgyűlésen levéltárunk mindkét dolgozója részt vett.

A vándorgyűlés meghívója és részletes programja megtekinthető itt.

Képek:

 

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: