Levéltári hálózat kiépítése

 

A nem soproni székhelyű karokon, a levéltári értékkel bíró iratok őrzése és kezelése céljából, telephelyeket (fióklevéltárakat) célszerű létrehozni.

Az 1984-ben minisztériumi engedéllyel létrejött Központi Levéltár (akkor Erdészeti és Faipari Egyetem Levéltára) léte lehetővé teszi, hogy ott, ahol erre a tárgyi és személyi feltételek adottak, szenátusi határozattal telephelyek (fióklevéltárak) alakuljanak, és ily módon levéltári hálózat jöjjön létre az egyetemen. A telephely létesítését a Központi Levéltár kezdeményezi, és részt vesz annak szervezésében.