Állományvédelem

 

A levéltár feladata - az iratanyag jó állapotban való megőrzésén túl - a már károsodott, értékes dokumentumok restaurálása. Okleveles papírrestaurátor segítségével, évekkel ezelőtt felmértük iratállományunk állapotát, majd restaurálási tervet készítettünk, amelynek alapján az iratok restaurálása pályázati támogatással folyamatosan zajlik.

Károsodott hallgatói főkönyv restaurálás előtt és után