Útmutató a kutatáshoz

 

A magyarországi levéltárakban (így egyetemünk levéltárában is) a Levéltári törvény (1995. évi LXVI. törvény) értelmében alanyi jogon, állampolgárságra és életkorra való tekintet nélkül bárki ingyenesen kutathat.

A levéltári anyagok teljes kutathatóságát állampolgári és állami jogok korlátozzák. A legfontosabb ezek közül a személyes adatok védelméről szóló, ún. adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény), illetve az állam-vagy szolgálati titkot tartalmazó iratokat védő titokvédelmi törvény (1995. évi LXV. törvény).

A levéltári kutatás kiindulópontja a nyomtatott források átnézése. Először érdemes megismerkedni a témát érintő szakirodalommal annak érdekében, hogy alapismeretekhez jussunk a témában, és átlássuk, mit fogunk keresni majd az iratanyagban. A feltáró munkához a NymE Központi Könyvtárában, illetve a levéltárban is segítséget tudunk nyújtani, főleg az egyetemmel és a hozzá kapcsolódó tudományterületekkel kapcsolatban.

Az egyetemtörténeti kutatások esetében a tanácsülési jegyzőkönyvek (vezető testületi ülési jegyzőkönyvek) a legfontosabb források. Minden, az intézményt érintő fontos döntés (szervezeti, oktatási, személyi vagy hallgatókra vonatkozó) a testületi ülés elé került és kerül ma is.

A kutatás során szükség lehet az egy-egy ügyben, témakörben vagy személlyel kapcsolatban keletkezett iktatott iratok átnézésére. Ilyenkor először az ún. iktatókönyvhöz készült mutatóban, tárgyszavak alapján kikereshetjük a témakörben keletkezett iratokat. Ezután az iktatókönyvben (az iktatószám alapján) bővebb leírást találunk az iratról. Utolsó lépésként átnézzük az iratot.

Célszerű utánanézni, hogy az adott témában mely egyéb levéltár érintett.

A célirányos kutatáshoz különböző - a levéltárosok által készített, ill. az iratanyaghoz tartozó - segédleteket érdemes igénybe venni. Ilyen segédlet fond- és állagjegyzék, a raktári jegyzék, valamint a repertórium. A segédletekből megtudhatjuk, hogy mely egység, doboz, illetve irat tartalmazhatja az általunk keresett információt.

A levéltári kutatás megkezdéséhez látogatói jegyet kell kérni, ami ingyenes. Ez egy formanyomtatvány (Kérelem a látogatói jegy kiadásához) kitöltésével jár, melyhez szükség van személyi igazolványra (vagy külföldi kutató esetén útlevélszámra). Tudományos kutatás esetén további feltétel a támogatói nyilatkozat, amelyet a kutatással megbízó (pl. diplomamunka esetében a témavezető) ír. Aláírandó még az ún. kutatói nyilatkozat, amelyben a kutató a levéltár kutatási szabályzata, valamint az adatvédelmi törvény betartásáról nyilatkozik.

 

Részletesebb kutatási útmutató: http://mlp.archivportal.hu